דן ארבל – פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

מאמר מאת: דן ארבל

דן ארבל – פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

המאמר דן בשאלה,  האם דינם של בני-זוג השותפים במקרקעין כדין שותפים רגילים, או שמא יש לראותם בהקשר כללי יותר של דיני המשפחה, אשר במסגרתם יש לשקול שיקולים נוספים ואחרים, כמו זכויות האישה למדור, טובת הילדים וכדומה. עוד ינסה המאמר לבדוק את הדין הקיים בנושא פירוק השיתוף בין בני-זוג, לבחון את מגבלותיו, ולהציע פתרונות למצבים שונים העשויים להיווצר בין כני-זוג המתגוררים יחדיו בדירת מגורים. עוד נעסוק בשאלת חלות הסדר הפירוק שבחוק המקרקעין על זכויות בלתי רשומות, כמו זכויות על-פי הילכת השיתוף, וכן בדינים הנוספים החלים על פירוק שיתוף במקרקעין בין בני-זוג, מידת חלותם ובאיזו מידה על בית-המשפט להתחשב בהם, אם בכלל.

דילוג לתוכן