עדי אזר – שימוש במקרקעין תוך שמירה על גוף הנכס – בית-משפט מחוזי או שלום?

  • ראשי
  • פוסטים
  • עדי אזר – שימוש במקרקעין תוך שמירה על גוף הנכס – בית-משפט מחוזי או שלום?
מאמר מאת: עדי אזר

עדי אזר – שימוש במקרקעין תוך שמירה על גוף הנכס – בית-משפט מחוזי או שלום?

מאמר זה דן בהלכה שנקבעה לפני שנים רבות ואשר עדיין עומדת בתוקפה גם כיום, ועל-פיה, סמכותו הידועה של בית-משפט-שלום לדון בענייני חוקה ושימוש במקרקעין מוגבלת בכך שהיא קיימת רק במקרים שבהם השימוש נשוא התביעה נעשה תוך שמירה על גוף הנכס. הלכה זו מופיעה בספרו של הנשיא ד"ר זוסמן, ומשמעותה היא שבמקרים של שימוש במקרקעין תוך פגיעה בהם ואפילו פגיעה קלה כגון: הגדלת חלון, שטוענים שהיא אינה כדין, אין סמכות לבית-משפט-השלום לדון בתביעה ויש להעבירה לבית-המשפט המחוזי.

דילוג לתוכן