שלמה לוין – "שופט בכיר": הצעה לדיון

מאמר מאת: שלמה לוין

שלמה לוין – "שופט בכיר": הצעה לדיון

בעת האחרונה זכה אופן בחירתם של השופטים להתעניינות ציבורית. תשומת-לב קטנה
יותר ניתנה – אם בכלל – לנסיבות המאפשרות, או המחייבות, את פרישתם , ולא כל
שכן את יציאתם לקצבה . ברשימה זו מבקש אני להעלות לדיון הצעה להנהיג בארץ את
מוסד ה"שופט הבכיר". "שופט בכיר" הוא שופט שנשאר לשבת על כס המשפט, אך
במשרה חלקית. הוא אינו חדל לשמש כשופט אך הוא מצמצם את היקף פעילותו.

המאמר מציע ליישם את הרעיון של כינון מוסד ה"שופט הבכיר" בארץ: כך למשל, יתכן שהוא יוחל רק לגבי שופטים שטרם הגיעו לגיל חובה של יציאה לקצבה או לגבי שופטים שהגיעו לגיל חובה עם קביעת תקרת גיל (למשל שבעים וחמש או שמונים). עוד ניתן לקבוע, ששופטים יכהנו כ"שופטים בכירים" באותו בית-משפט שבו כיהנו בעבר כשופטים סדירים או בבתי-משפט בדרגה נמוכה יותר וקיימות גם אפשרויות אחרות של גיוון במינוי השופטים הבכירים.

דילוג לתוכן