אברהם וינרוט – שניות בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה

מאמר מאת: אברהם וינרוט

אברהם וינרוט – שניות בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה מרכז בידיו, הן את הייעוץ המשפטי בכל תחומי הפעילות
העניפה של הממשלה , והן את הזכות הייחודית להופיע בשם רשויות המנהל בפני
הערכאות השונות. ואולם, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה אינו מתמצה בשניים
אלו. היועץ המשפטי לממשלה משמש גם בתפקיד של מבקר לענייני חוק ומנהל תקין.

כשם שמבקר המדינה פועל כשלוח של הכנסת, כדי לוודא את חוקיות הפעולות של
רשויות השלטון, כן פועל היועץ המשפטי לממשלה, הנחשב לחלק מן הרשות המבצעת,
כמבקר של רשויות המנהל השונות וכמגן של שלטון החוק. למעשה, הלקוח של היועץ
המשפטי לממשלה אינו הממשלה, אלא הציבור הרחב, והוא מופקד מטעם הציבור,
לוודא כי הממשלה פועלת במסגרת החוק.

דילוג לתוכן