דוד בר-אופיר – חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו ודיני ההוצאה לפועל

  • ראשי
  • פוסטים
  • דוד בר-אופיר – חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו ודיני ההוצאה לפועל
מאמר מאת: דוד בר-אופיר

דוד בר-אופיר – חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו ודיני ההוצאה לפועל

תכליתו של חיבור זה נועדה להצביע, באורח ראשוני, על נקודות ההשקה שבין
חוק-יסוד: כבוד-האדם וחירותו לבין דיני ההוצאה לפועל. נסקור את הצעדים הראשונים
בהתמודדות שבין הזכויות החוקתיות, המוגנות על-ידי חוק-היסוד, לבין ההליכים
הכלולים בחוק ההוצאה לפועל, ונעמוד על ראשית התפתחותו של תהליך הפסיקה
בתחום זה.

דילוג לתוכן