מיכאל קורינלדי – לשאלת הפונדקאות בישראל – הערות אחדות בשולי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, תשנ"ו-1996 ודו"ח ועדת אלוני

  • ראשי
  • פוסטים
  • מיכאל קורינלדי – לשאלת הפונדקאות בישראל – הערות אחדות בשולי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, תשנ"ו-1996 ודו"ח ועדת אלוני
מאמר מאת: מיכאל קורינלדי

מיכאל קורינלדי – לשאלת הפונדקאות בישראל – הערות אחדות בשולי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, תשנ"ו-1996 ודו"ח ועדת אלוני

הפונדקאות (surrogac) הותרה בישראל על-פי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור
הסכם ומעמד היילוד) התשנ"ו-1996(ס"ת 1577 , להלן – "החוק"). קודם חוק זה
נאסרה הפונדקאות על-פי תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית, תשמ"ז-1987); אך
בג"צ פסק, בהסכמת פרקליטות המדינה, כי התקנות הכוללות את האיסור (תקנות 11
ו-13) מקומן בחקיקה ראשית ועל כן הורה מטעמי חקיקת משנה שנתקנה מחוסר
סמכות – (VIRES ULTRA) על ביטולן . הסדרי הפונדקאות והפריה חונן-גופית,
שעניינן על הפרק, הם כדלקמן : אם פונדקאית, אם תחליפית ותרומת ביציות.

דילוג לתוכן