דניאל פרידמן – שירות "בהתנדבות" בתנאי שירות חובה

מאמר מאת: דניאל פרידמן

דניאל פרידמן – שירות "בהתנדבות" בתנאי שירות חובה

המאמר בוחן את פסיקת בית המשפט העליון בעניין נתן נ' שר הביטחון. בהקשר זה, המחבר טען כי עובדות המקרה מצביעות על השיטה המשמשת את שלטונות צה"ל להארכה בפועל של שירות החובה במקצועות מסוימים. קשה להשלים עם
שיטה זו ויש בדברי השופט חשין שאליהם הצטרף השופט ברק בדבר המגבלות
על השימוש בשיקול-הדעת של צה"ל צעד חדשני וחשוב לקראת צמצום
ה"חסינות" הבלתי מוצדקת שממנה נהנו שלטונות הצבא. אולם דברים אלה
עומדים בצילה של התוצאה הסופית העולה מפסק-הדין, היינו דחייה מוחלטת של
העתירה וחיוב העותרים בהוצאות. גם השאלה כיצד יובטח בעתיד הפיקוח על
השימוש שעושה צה"ל בשיקול-דעתו כדי לגבות מס נוסף , בלבוש של שירות
בתנאי חובה , על צעירים וצעירות המתגייסים לשורותיו, נותרה בערפל.

דילוג לתוכן