פיקוח שיפוטי על ההליך הפלילי – החלטות בדבר העמדה לדין וחנינות

  • ראשי
  • פוסטים
  • פיקוח שיפוטי על ההליך הפלילי – החלטות בדבר העמדה לדין וחנינות

קישור למאמר המלא

אנחנו עדים בתקופה האחרונה להרחבת הפיקוח השיפוטי על רשויות השלטון האחרות,
שינוי המשתקף אצלנו בעיקר בתחומו של בג"צ. אנחנו לא דנים בהתפתחות זו
בשלמותה , אלא רק בהשלכה אחת, היינו על ההליך הפלילי. בעבר הייתה לרשות
המבצעת שליטה כמעט מוחלטת על ההליך הטרום שיפוטי, היינו על כל המערכת
הקשורה בהחלטה אם לפתוח בחקירה, אם להגיש כתב אישום, אם לעשות שימוע, ואם
כן על איזה אשמה להגיש וכו'. בדומה לכך הייתה לרשות המבצעת גם שליטה מוחלטת
על ההליך הבתר שיפוטי, היינו על מוסד חנינה , שבמקרה אחד הוא אף הוחל אצלנו על
השלב הטרום שיפוטיו.

הדיון יתמקד בשני מישורים: האחד – שאלת הפיקוח על ההליך הטרום שיפוטי
והבתר שיפוטי והיקפו של פיקוח זה, והשאלה השנייה – כיוון הפיקוח: היינו האם
מדובר בעיקר בכיוון המחמיר עם הנאשם או הנאשם הפוטנציאלי או גם בכיוון המקל.

דילוג לתוכן