מאיר – מינרבי – FIDUCIA – נאמנות

מאמר מאת: מאיר מינרבי

מאיר – מינרבי – FIDUCIA – נאמנות

המאמר דן בדרכים האפשריות העומדות בפני המחוקק להסדרת תחום הנאמנות, זאת באמצעות השוואה לדרך שבה מוסד הנאמנות בא לידי ביטוי במשפט הרומי.

דילוג לתוכן