מאיר מינרבי – מושג הכפייה בדיני החוזים

מאמר מאת: מאיר מינרבי

מאיר מינרבי – מושג הכפייה בדיני החוזים

המאמר בוחן את פסק הדין בעניין ע"א 189/85 קוגלר נ' שוסהיים, אשר בו נדונה עילת הכפייה המזכה את הצד הנכפה בזכות לביטול החוזה. בהקשר זה, המאמר עומד על חוסר הדיוק שבפרשנות עילת הכפייה, ומציע לה פרשנות מחודשת.

דילוג לתוכן