דוד בר-אופיר – שיקול-דעת שיפוטי בערעורי הוצאה לפועל

מאמר מאת: דוד בר-אופיר

דוד בר-אופיר – שיקול-דעת שיפוטי בערעורי הוצאה לפועל

מאמר זה עומד על היקף ההתערבות של ערכאת הערעור בהליכי הוצאה לפועל. כמו כן, המאמר מציע להחיל כמה אמות מידה עקרוניות, כאשר ערכאת הערעור מפעילה את שיקול דעתה.

דילוג לתוכן