טליה איינהורן – כללי ברירת דין בעניינים מסחריים בקהילייה האירופית

  • ראשי
  • פוסטים
  • טליה איינהורן – כללי ברירת דין בעניינים מסחריים בקהילייה האירופית
מאמר מאת: טליה איינרהורן

טליה איינהורן – כללי ברירת דין בעניינים מסחריים בקהילייה האירופית

מאמר זה עוסק בכללי ברירת דין שפותחו במשפט הקהילייה האירופית בעניין מעבר
טובין בשוק הפנימי. כללים אלה מהווים חלק מכללי ברירת הדין בעניינים מסחריים,
להם נזקקים בתי-משפט, מכוח דין או מכוח הסכם בין מדינות אשר יש לו תוקף במשפט
הפנימי, בעניינים הנוגעים למשפט מסחרי פרטי או ציבורי שמעורב בהם יסוד זר.

דילוג לתוכן