נופר אסלמן ושמואל בכר – אושר סטודנטיאלי וחינוך משפטי: לא בבית ספרנו?

  • ראשי
  • פוסטים
  • נופר אסלמן ושמואל בכר – אושר סטודנטיאלי וחינוך משפטי: לא בבית ספרנו?
מאמר מאת: נופר אסלמן ושמואל בכר

נופר אסלמן ושמואל בכר – אושר סטודנטיאלי וחינוך משפטי: לא בבית ספרנו?

בעשורים האחרונים התבסס ענף מחקרי העוסק בחקר האושר. ענף זה מבקש לבחון את הגורמים המשיאים את האושר האנושי ועל ידי כך לקדמו. להשאת האושר פוטנציאל השפעה חיובי על היבטי חיים רבים. עם אלו נמנים הצלחה אקדמית ומקצועית, שגשוג אישי ובריאות נפשית ופיזית. למרות התבססותו של ענף זה ועל אף הרלוונטיות הרבה שלו למשפט, הספרות המשפטית הישראלית אינה עושה בו שימוש מושכל ושיטתי. כך, למשל, הספרות הישראלית העוסקת בחינוך המשפטי אינה מתייחסת כלל לסוגיית אושרם של נמעני החינוך — הסטודנטים.

מאמר זה מבקש לייבא עקרונות מתחום חקר האושר וליישמם בחינוך המשפטי. לביסוס הטענה כי קידום אושרם של הסטודנטים הוא שיקול רלוונטי בעיצוב מדיניות בתי ספר למשפטים נציג הצדקות ערכיות והצדקות תועלתניות. לאחר מכן נציע מגוון אמצעים העשויים להביא להשאת אושרם של סטודנטים. לטענתנו, אמצעים אלו עולים בקנה אחד עם יעדיו המסורתיים של החינוך המשפטי.

 

דילוג לתוכן