יעקב מלץ – ידיעה שיפוטית

מאמר מאת: יעקב מלץ

יעקב מלץ – ידיעה שיפוטית

מקובל לכנות ידיעה שיפוטית את המידע הבסיסי המצוי בתחום ידיעתו של כל אדם
משכיל ממוצע השימוש בידיעה שיפוטית נמצא בקו עליה. הוא טוב ורצוי במקרים
המתאימים, השאלה מהם אותם מקרים מתאימים איננה תמיד קלה לתשובה, והמסקנה
המתבקשת היא שיש לבחון היטב כל מקרה ולנהוג בסוגיה זו כמו שאנו מצווים לנהוג
בכלל בפסיקתנו : בזהירות.

דילוג לתוכן