מנחם אלון – בית המשפט העליון ופלורליזם שיפוטי

מאמר מאת: מנחם אלון

מנחם אלון – בית המשפט העליון ופלורליזם שיפוטי

המאמר עוסק בחשיבותו של פלורליזם שיפוטי כערובה להתפתחותה של המערכת המשפטית.

דילוג לתוכן