מנחם גולדברג – "חופש החוזים" והגבלתו בהסכם עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישי

  • ראשי
  • פוסטים
  • מנחם גולדברג – "חופש החוזים" והגבלתו בהסכם עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישי
מאמר מאת: מנחם גולדברג

מנחם גולדברג – "חופש החוזים" והגבלתו בהסכם עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישי

סוגיית חופש החוזים אינה ייחודית למשפט העבודה. בענפי משפט רבים הוגבל חופש
זה בחוקים שיוחדו לכך, ואחרים הוכרזו כבטלים מכוח הוראה בחוק החוזים (חלק
כללי), התשל"ג – 1973( להלן: חוק החוזים), בייחוד מן הטעם שנמצאו נוגדים את
תקנת-הציבור או מהטעם שהאיזון בין חופש החוזים לחופשים אחרים הצדיק העדפתו
של החופש האחר.
במאמרנו זה נסקור את המיוחד בסוגיה, בכל הנוגע והמתייחס לחוזה העבודה ,
האינדוידואלי והקיבוצי. כפי שנראה להלן , אין למעשה חולק שבתחום משפט העבודה
האינדוידואלי, מוגבל החופש החוזי יותר מאשר בכל תחום אחר. תופעה זו אינה חדשה,
ועמדתי עליה במאמר שפורסם בשלהי שנת 1972, טרם חקיקתו של חוק החוזים. נראה
לי כי פרק זמן של למעלה מ-20 שנה, אשר חלף מאז פרסומו של אותו מאמר, מצדיק
סקירה ובחינה מחודשת של הנושא, לאור פסיקתם הענפה של בתי-הדין לעבודה בנושא
זה, ופרסומים שונים שהתייחסו אליו.

דילוג לתוכן