שי פרמינגר – קידום המשק הישראלי לקראת סחר חופשי: תוכנית החשיפה של הממשלה ליבוא מוצרי תעשיה ממדינות שלישיות

  • ראשי
  • פוסטים
  • שי פרמינגר – קידום המשק הישראלי לקראת סחר חופשי: תוכנית החשיפה של הממשלה ליבוא מוצרי תעשיה ממדינות שלישיות
מאמר מאת: שי פרמינגר

שי פרמינגר – קידום המשק הישראלי לקראת סחר חופשי: תוכנית החשיפה של הממשלה ליבוא מוצרי תעשיה ממדינות שלישיות

ב- 1 באפריל 1991אישרה הממשלה את החלטת צוות השרים לעניין מדיניות חשיפת המשק לייבוא מוצרי תעשייה מארצות שלישיות.  מדובר בביצוע תהליך הדרגתי ומבוקר של חשיפת המשק הישראלי ליבוא מוצרי תעשייה
ממדינות שלישיות. מטרת מאמר זה הינה לבדוק לעומקם את ההיבטים המשפטיים והכלכליים הנוגעים לתוכנית החשיפה. אפתח בסקירת חשיבות התוכנית למדינת-ישראל, לאור הנסיבות והאמצעים להגבלת היבוא שקדמו לביצוע התוכנית והשלכותיהם. בהמשך אשווה בין תוכנית החשיפה ליבוא של הממשלה מספטמבר 1991 לתוכניות חשיפה קודמות שבוצעו במדינת-ישראל, ואדון בהרחבה בעמידת תוכנית החשיפה, חוק היטלי סחר וההיטלים המוטלים מכוחו , בדרישות GATT. אסיים בבחינת
המעלות והמגרעות הגלומות בתוכנית החשיפה בהתבסס על תאוריות כלכליות ועדויות אמפיריות של תוכניות החשיפה דומות במדינות אחרות.

דילוג לתוכן