דניאל פרידמן – שכר טרחה ראוי לעורך-דין

מאמר מאת: דניאל פרידמן

דניאל פרידמן – שכר טרחה ראוי לעורך-דין

המאמר דן בפרשת ע"א 89/499 רמת אביבים בע"מ נ' מירון, בן ציון ופריבס שותפות רשומה. המחלוקת בעניין זה, שהגיעה לבית-המשפט העליון, נגעה לגובה השכר הראוי שלעורכי- דין, שביצעו עבודה עבור לקוח, לפי בקשתו, מבלי שהוסכם על גובה שכרם כרגיל, נחשבת השאלה בעיקרה לשאלה עובדתית, המתמקדת לא על עצם הזכות לשכר
ראוי אלא על גובהו בלבד. כך היו פני הדברים גם במקרה זה. משום כך, נמנעת הספרות
המשפטית מלעסוק בשאלות אלה. אולם נראה לי שהמקרה הנוכחי מצדיק התייחסות,
מה גם שכרוכות בו שאלות משפטיות, אף שהן לא נדונו בפסק-הדין.

דילוג לתוכן