שי שגב – על היחס שבין חוק-יסוד : כבור-האדם וחירותו לבין תקנות סדר הדין האזרחי, בכלל, והסעדים הזמניים , בפרט

  • ראשי
  • פוסטים
  • שי שגב – על היחס שבין חוק-יסוד : כבור-האדם וחירותו לבין תקנות סדר הדין האזרחי, בכלל, והסעדים הזמניים , בפרט
מאמר מאת: שי שגב

שי שגב – על היחס שבין חוק-יסוד : כבור-האדם וחירותו לבין תקנות סדר הדין האזרחי, בכלל, והסעדים הזמניים , בפרט

תקנות סדר הדין האזרחי מכילות הוראות דיוניות רבות הפוגעות בזכויות וחירויות
היסוד, אשר חלקן מעוגן כיום בחוק-יסוד : כבוד-האדם וחירותו. נשאלת השאלה, אם
כן, מהו היחס בין הוראת סעיף 8 לחוק-היסודי לבין התקנות, והאם, לאור השינוי
הנורמטיבי במעמדן של זכויות-היסוד המופיעות בחוק-היסוד, יש מקום למחוק הוראות
מסוימות מתקנות סדר הדין, או שמא יכולים שני דברי החקיקה לחיות זה בצד זה.
אומנם, פועלו העיקרי של מאמר זה הוא תאורטי, שכן חוק-היסוד משמר את הדין שהיה
קיים ערב חקיקתו, אולם קיים גם פן מעשי, אשר פועלו הינו בעיקר במישור
שיקול-הדעת בהפעלת או אי-הפעלת אותן הוראות דיוניות המתנגשות עם עקרונות
היסוד כאמור. למותר לציין, שסוגייה זו תתעורר במלוא היקפה כאשר יבקש מחוקק
המשנה להתקין תקנות חדשות או להוסיף הוראות דיוניות חדשות לתקנות הקיימות.

 

דילוג לתוכן