רענן הר-זהב – חוק המפלגות – מציאות חדשה

מאמר מאת: רענן הר-זהב

רענן הר-זהב – חוק המפלגות – מציאות חדשה

חוק המפלגות יצר מציאות משפטית חדשה. החוק מיישם את התפיסה, כי המפלגה אינה
ארגון פרטי-וולנטרי בלבד, אלא היא מהווה גוף מעין ממלכתי, שהוא חלק בלתי נפרד
מהחיים הציבוריים במדינה ונוטל בהם תפקיד חשוב ומרכזי. גישה זו, שאומצה גם
במדינות דמוקרטיות אחרות בעולם לאחר מלחמת העולם השנייה, מחייבת התייחסות
משפטית שונה למפלגה. המפלגה נטועה מבחינה משפטית לא רק בשדה המשפט
הפרטי, אלא בעיקר בשדה המשפט הציבורי ויש להחיל עליה, על פעולותיה ועל ניהול
ענייניה הפנימיים את כללי המשפט הציבורי, כללים של הגינות, יושר, פעולה לתכלית
הראויה, תום-לב וסבירות.
החוק הוא תוצר של פשרה, שכן לא שולבו בו הוראות המחייבות מפלגות לנהל את
חייהם הפנימיים בהליכים דמוקרטיים מלאים, אך עם זאת הוא מחייב את המפלגות
לקבוע לעצמן מראש את הכללים לניהולם במסמך היסוד של המפלגה, שהוא התקנון
וכן מחייב את התקנון לכלול הוראות בשורה חשובה של נושאים. החוק מבטיח כי
הבחירות הפנימיות יתנהלו באופן מסודר וקובע שורה של עבירות בבחירות פנימיות
שיבטיחו את טוהר הבחירות.

דילוג לתוכן