כרמל שלו – צדק במשפחה והעקרון של שוויון המינים: על רקע הצעת חוק-יסוד: זכויות האדם

  • ראשי
  • פוסטים
  • כרמל שלו – צדק במשפחה והעקרון של שוויון המינים: על רקע הצעת חוק-יסוד: זכויות האדם
מאמר מאת: כרמל שלו

כרמל שלו – צדק במשפחה והעקרון של שוויון המינים: על רקע הצעת חוק-יסוד: זכויות האדם

הצעה חדשה לחקיקה של חוק-יסוד : זכויות-היסוד של האדם מונחת מזה מספר
חודשים על סדר יומה של ועדת-החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לצורך הכנתה לשם
הגשה לקריאה ראשונה במליאת-הכנסת. הצעה זו היא האחרונה בשורה של הצעות
לחוקק מגילה מקיפה של זכויות-הפרט בישראל, במסגרת המלאכה של כינון חוקה ,
פרקים פרקים, בחוקי-יסוד נפרדים, בהתאם להחלטת הררי משנת 1951 . לקראת סוף
תקופת כהונתה של הכנסת הקודמת נחקק במסגרת זאת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו
שאין להמעיט מחשיבותו החוקתיות. יחד עם זאת, חוק-יסוד זה אינו מפרט את
מלוא הרשימה של זכויות-היסוד שזכו להכרה בפסיקת בית-המשפט העליון, ושנכללו
מעת לעת בהצעות השונות למגילת זכויות האדם . בפרט, אין בחוק-יסוד: כבוד-האדם
וחירותו סעיף המבטיח במפורש את עקרון-השוויון. סעיף מעין זה כלול אומנם בטיוטה
שנדונה בוועדת-החוקה, חוק ומשפט, אלא שבצידו מוצע לחוקק חריג, שעל-פיו
חוק-היסוד "לא יפגע בדיני איסור והיתר לנישואין ולגירושין". חריג זה עורר התנגדות
עזה מצד ארגוני הנשים בישראל, ובעקבותיה דיון פמיניסטי נוקב בשאלה, האם יש
משום כך להתנגד להצעת-חוק-היסוד בכללותה. המטרה של רשימה זו היא להציג את
הפרמטרים של דיון זה.

דילוג לתוכן