לימור זר־גוטמן – השפעות העלייה הדרמטית במספר עורכי הדין

  • ראשי
  • פוסטים
  • לימור זר־גוטמן – השפעות העלייה הדרמטית במספר עורכי הדין
מאמר מאת: לימור זר־גוטמן

לימור זר־גוטמן – השפעות העלייה הדרמטית במספר עורכי הדין

העלייה הדרמטית במספר עורכי הדין בישראל החלה בשנת 1995 והיא עדיין נמשכת. המאמר מתאר בעזרת נתונים אמפיריים את הגידול הדרמטי במספר המוסמכים לעריכת דין בכל שנה, מה שהוביל לגידול במספר עורכי הדין עד כדי
הכפלת הפרופסיה את מספרה בכל עשור. אף שהשיח על "הצפת המקצוע" מתקיים שנים רבות, עדיין לא נערכה בדיקה
עמוקה ובחינה אמפירית של ההשפעות שיש לעלייה זו. המאמר בא למלא חלל זה ולהציג באופן אובייקטיבי ואמפירי, היכן שניתן, את ההשפעות שהיו ועדיין יש לריבוי עורכי הדין בישראל. המאמר חושף ומנתח את ההשפעות בשלושה מישורים. הראשון, השפעות על הפרופסיה עצמה. כאן התגלו השפעות עמוקות שהביאו לשינוי פני הפרופסיה. מישור שני, שלו הוקדש פרק נפרד, עוסק בהשפעות על הפרקטיקה המשפטית. חלק מההשפעות המוצגות במישור זה נובעות גם מגורמים נוספים. מישור שלישי שגם לו הוקדש פרק נפרד, בחן את ההשפעה על התנהגותם האתית של עורכי הדין. באופן מפתיע, לגבי המישור האחרון התגלתה השפעה חלשה או כזו שעדיין לא נוצרה.

דילוג לתוכן