אברהם נ. טננבוים – האם ניתן להסכים על צדק חברתי? הערות על הגדלת העוגה ועל חלוקתה (על ספרו של יוסי דהאן "תיאוריות של צדק חברתי")

  • ראשי
  • פוסטים
  • אברהם נ. טננבוים – האם ניתן להסכים על צדק חברתי? הערות על הגדלת העוגה ועל חלוקתה (על ספרו של יוסי דהאן "תיאוריות של צדק חברתי")
מאמר מאת: אברהם נ. טננבוים

אברהם נ. טננבוים – האם ניתן להסכים על צדק חברתי? הערות על הגדלת העוגה ועל חלוקתה (על ספרו של יוסי דהאן "תיאוריות של צדק חברתי")

מקובל להגדיר את המושג "צדק חברתי" כאופן שבו מתחלקים משאבי המדינה וחובותיה בין אזרחיה. אולם כיצד יחולקו הזכויות והעלויות בצורה "הוגנת"? ואיך נגדיר "הוגנות" בהקשר זה? הוגים ואידיאולוגים רבים עסקו בסוגיה, ותשובה מספקת אין. ספרו של יוסי דהאן "תיאוריות של צדק חברתי" מנסה לסכם ולפרט את התאוריות העיקריות בתחום. למרות הניסיון החשוב, הרי הספר איננו מתייחס מספיק לתורות לא אנגלו-סקסיות ומתעלם לחלוטין מהמסורת היהודית. בנוסף מתרכז הספר בחלוקת המשאבים הכלכליים ולא דן כמעט במשאבים חשובים לא פחות כחינוך והשכלה. קושי נוסף הוא בכך שהמחבר איננו מסתיר את דעתו כנגד קפיטליזם. ממילא קשה להשתחרר מהתחושה שהמחבר איננו נותן יחס הוגן לתאוריות המתבססות על החירות. אלו הדוגלות שדווקא קפיטליזם וכלכלת שוק מביאים ליתר רווחה ושוויון בעולם; ואלו הטוענות כי הבעיה בישראל איננה השוק החופשי, אלא היעדר שוק חופשי ותחרות אמיתית. אולם למרות מגרעות אלו, חוזקו של הספר הוא בהיותו נגיש לקורא העברי, ואין לנו אלא לקוות כי יעורר ויעודד ויכוח ציבורי בנושא.

דילוג לתוכן