מיה מוכמל – לא בבית ספרנו: על חסרונן של פרספקטיבות מגדריות ביקורתיות בלימודי הפסיכולוגיה הקלינית באוניברסיטאות בישראל

  • ראשי
  • פוסטים
  • מיה מוכמל – לא בבית ספרנו: על חסרונן של פרספקטיבות מגדריות ביקורתיות בלימודי הפסיכולוגיה הקלינית באוניברסיטאות בישראל
מאמר מאת: מיה מוכמל

מיה מוכמל – לא בבית ספרנו: על חסרונן של פרספקטיבות מגדריות ביקורתיות בלימודי הפסיכולוגיה הקלינית באוניברסיטאות בישראל

לימודי התואר השני במגמות הקליניות בחוגים לפסיכולוגיה באוניברסיטאות בישראל הם תחילתו של מסלול הכשרה לעיסוק בטיפול פסיכולוגי. המאמר עוסק בהיעדרן המוחלט כמעט של פרספקטיבות מגדריות ביקורתיות במהלך ההכשרה, ובהשלכות של היעדר זה על עבודתם של אנשי מקצוע. באופן ספציפי, המאמר מדגים את הרלוונטיות של פרספקטיבות אלו לגישות טיפול פסיכודינמיות, המבוססות על תאוריה פסיכואנליטית ומהוות כיום חלק נכבד מתכנית הלימודים ומן הגישות הטיפוליות הרווחות בשטח. בחלקו הראשון של המאמר נדונות כמה סוגיות תאורטיות וטיפוליות מפרספקטיבות מגדריות ביקורתיות. בחלק השני מוצגות תוצאות סקירה של תכניות הלימודים במגמות הקליניות באוניברסיטאות, שמהן ניתן ללמוד על המידה המזערית שבה נחשפים סטודנטים לפרספקטיבות מגדריות ביקורתיות. הסקירה כוללת נתונים על שיעור הנשים בסגל האקדמי במגמות הקליניות, ומלמדת על היבטים נוספים של מגדור המקצוע באוניברסיטאות. חלקו השלישי של המאמר מתאר שני מרכזים טיפוליים שבהם מיושמות פרספקטיבות מגדריות ביקורתיות הלכה למעשה, ומעלה את הבעייתיות שבפער הקיים בין הצרכים המעשיים בביקורת המגדר וחשיבותה בעבודתם של מטפלים, לבין היעדר נגישות לתכנים, לגישות טיפוליות ולמחקר רלוונטיים בתחום, במהלך ההכשרה הקלינית. סיכום המאמר דן בפערזה ומציע דרכים להתמודדות עמו ולהקטנתו.

דילוג לתוכן