חנה ספרן – פמיניזמ[ים], נשים ומגדר במרחב האקדמי

מאמר מאת: חנה ספרן

חנה ספרן – פמיניזמ[ים], נשים ומגדר במרחב האקדמי

המאמר בוחן את תחום לימודי נשים ומגדר ומחקרם, ואת מקומו באקדמיה ומחוצה לה. תוך ניסיון לתאר את המקום השולי של לימודי מגדר מחד גיסא, ואת המורכבות של מקומם באקדמיה מאידך גיסא, עולה הדילמה הפנימית של תחום חקר זה המנסה לקעקע את אושיות המחקר המערבי ולהיות חלק ממנו בעת ובעונה אחת. המאמר פורס את שלל השאלות והדילמות שדיון במקומם של לימודי מגדר ומחקר פמיניסטי מעורר. המאמר בודק את התרומה של לימודי מגדר בשלושה מרחבים: בתכניות ובחוגים ללימודי מגדר, בתחומי הלימוד האחרים ובמחקר המתרחש בארגוני שטח פמיניסטיים. הטמעת נושאי המחקר הפמיניסטיים בפקולטות למשפט מובאת כדוגמה להצלחה של לימודי מגדר לחלחל לתחומי ידע שונים. אתייחס לתרומה המיוחדת שהביאו נשים מקבוצות מדוכאות ומודרות אל תוך המחקר הפמיניסטי והערעור שלהן הן על ההגמוניה האקדמית והן על דרכי המחקר עצמן. בנוסף, תחומי ידע חדשים קוראים תיגר על התפתחותם של לימודי נשים ומגדר ותובעים מהם לבדוק את דרכם כל פעם מחדש. כך גם השתתפותם של ארגוני שטח במחקר הפמיניסטי מרחיבה את ההצלחה של לימודי מגדר אל מעבר לאקדמיה ולתכניות העוסקות בתחום ידע זה במישרין. אין ספק שכניסתן של נשים בפרט והחשיבה הפמיניסטית הביקורתית בכלל לאקדמיה ולמרחב המחקרי, יצרה מרחב רב-תחומי ומאתגר והשפיעה על השיח האקדמי והציבורי.

דילוג לתוכן