הנרייט דהאן־כלב ואחיקם פרבר־צוראל – שרה אמנו בוצ' הייתה: זהות מינית, פרקטיקות מגדריות ומקומה של שרה כאם בפנתיאון הלאומי

  • ראשי
  • פוסטים
  • הנרייט דהאן־כלב ואחיקם פרבר־צוראל – שרה אמנו בוצ' הייתה: זהות מינית, פרקטיקות מגדריות ומקומה של שרה כאם בפנתיאון הלאומי
מאמר מאת: הנרייט דהאן־כלב ואחיקם פרבר־צוראל

הנרייט דהאן־כלב ואחיקם פרבר־צוראל – שרה אמנו בוצ' הייתה: זהות מינית, פרקטיקות מגדריות ומקומה של שרה כאם בפנתיאון הלאומי

המאמר עוסק בבחינת שתי תופעות בתרבות העתיקה ובתרבות בת ימינו, שראינו ביניהן דמיון. המושג ההלכתי "איילונית", והקטגוריה שנוצרה בארצות-הברית בשנות השלושים של המאה העשרים, "בוצ'", מתארים אותה קטגוריה "לסבית" שאנו מוצאים גם בתאוריה הקווירית. דרך ניתוח של מקורות תלמודיים על אודות שרה אמנו, אנו בוחנים את האפשרות ש"שרה אמנו", המוגדרת על ידי אחד המדרשים כ"איילונית", היא מה שהיום היינו מכנים "בוצ'". בליבון הדברים, דרך ספרות קווירית ודרך מקורות יהודיים, הגענו למסקנה כי "שרה אמנו" הייתה מוגדרת בספרות העכשווית כאינטרסקס. במהלך הניתוח אנו בוחנים כיצד התמודדו חז"ל עם הקטגוריה, אף שאינה הולמת עד תום את הדיכוטומיה "זכר-נקבה", ואת הקבלתה ל"גבר-אישה". מצאנו שהקודקס ההלכתי נמנע מקביעת מסמרות בנוגע למיניות הגוף הפועל, אולם בכל הקשור למגדורו של הגוף, מקפיד הקודקס ההלכתי לשרטט דיכוטומיה ברורה.

דילוג לתוכן