נילי קרקו־אייל – אופן הערכת הפיצוי בגדר ראש הנזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה

  • ראשי
  • פוסטים
  • נילי קרקו־אייל – אופן הערכת הפיצוי בגדר ראש הנזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה
מאמר מאת: נילי קרקו־אייל

נילי קרקו־אייל – אופן הערכת הפיצוי בגדר ראש הנזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה

במאמר זה אעסוק באופן הערכת הפיצוי בגדר ראש הנזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה. משהכיר בית המשפט בראש הנזק של פגיעה בזכות לאוטונומיה, עולה השאלה כיצר יוערך הפיצוי בגדרו. מטרתו של מאמר זה היא לבחון את הגישה שאומצה באשר לסוגיה זו בפסק הדין ואת הגישות האפשריות האחרות באשר לסוגיה, וכן לבחון , בחינה ביקורתית, את השאלה מהי הגישה הראויה באשר לאופן הערכת הפיצוי בגדר ראש נזק זה.

דילוג לתוכן