נילי כהן – ירידתה ועלייתה של הבטחת נישואין

מאמר מאת: נילי כהן

נילי כהן – ירידתה ועלייתה של הבטחת נישואין

המאמר יתמקד בשאלת היחס בין חוזה לרגש או בין חוזה לאהבה, בהקשר של חוזה נישואין ובעיקר הבטחת נישואין; המאמר יבחן אם ראוי לתת תוקף להסכמות פרטיות מסוג זה, ובאיזה היקף; הוא יבחן מה היחס בין הסכמה פרטית בעניין זה לבין ערכיה של החברה.

 

דילוג לתוכן