עמיחי קרנר ואמיר בכר – ערבות מכוח חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)- יעדים, כשלים ופתרונות

  • ראשי
  • פוסטים
  • עמיחי קרנר ואמיר בכר – ערבות מכוח חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)- יעדים, כשלים ופתרונות
מאמר מאת: עמיחי קרנר ואמיר בכר

עמיחי קרנר ואמיר בכר – ערבות מכוח חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)- יעדים, כשלים ופתרונות.

ברשימה זו ננסה לעמוד על ההגנה שמעניקה הערבות בפועל לרוכש הדירה, אל מול הסיכונים הניצבים בפניו, החל משלב ביצוע תשלומי התמורה ועד לשלב העברת הזכות בדירה על שמו של הרוכש. נדון בנוסח הערבויות הניתנות לרוכש ובבעיות הכרוכות בו, וכן במסגרת ההגנה שמעניק החוק היום לרוכש הדירה, ונציע דרכים לפתור את הקשיים הקיימים בעניינים אלה.

דילוג לתוכן