אורית קמיר – מדוע עדיף (שיוויון) כבוד האדם על שיוויון החירות?

  • ראשי
  • פוסטים
  • אורית קמיר – מדוע עדיף (שיוויון) כבוד האדם על שיוויון החירות?
מאמר מאת: אורית קמיר

אורית קמיר – מדוע עדיף (שיוויון) כבוד האדם על שיוויון החירות?

במאמר זה, לאחר דיון קצר בבעייתיות הטבועה במושג השוויון (פרק ב'), אציג את נוסחת השוויון האריסטוטלית (בפרק ג') ותפיסת שוויון החירות הליברלית (בפרק ד'), תוך הדגשת נטייתם של שני הרעיונות הללו לשמרנות חברתית. לאחר מכן אציג (בפרק ה') את שוויון הכבוד הסגולי (וכבוד המחיה) תוך הדגשת הפוטנציאל הרפורמטורי הגלום בהשקפת עולם זו. הטיעון כולו מעודד שימוש בחוק-היסוד ובכבוד האדם הקבוע בלבו ביתר שאת למאבק בסוגים שונים של הפליה מושרשת.

דילוג לתוכן