דניאל סינקלר – מפגש בין משפט למוסר בסוגיית ההפלה: משפט עברי, קנוני, מקובל וישראלי

  • ראשי
  • פוסטים
  • דניאל סינקלר – מפגש בין משפט למוסר בסוגיית ההפלה: משפט עברי, קנוני, מקובל וישראלי
מאמר מאת: דניאל סינקלר

דניאל סינקלר – מפגש בין משפט למוסר בסוגיית ההפלה: משפט עברי, קנוני, מקובל וישראלי

מאמר זה דן בעיקר בהבדל בין המורשת הנוצרית להלכה היהודית באשר להריגת עובר ובאשר להפלה. שני החלקים הראשונים מוקדשים למשפט העברי. פרק ב מתאר את הדין המקראי ואת השלכותיו על התפתחות ההלכה. פרק ג עוסק בעיקר בשאלה אם יש בהלכה איסור ספציפי ומוצק על הריגת עובר, ובהשלכותיו של היעדר איסור זה על הלכות הפלה במשפט העברי. פרק ד סוקר את ההתפתחות ההיסטורית של איסור ההפלה במשפט הקנוני עד העידן המודרני. היסטוריה זו מעניינת במיוחד לאור העובדה שהן המשפט העברי והן המשפט הקנוני מסתמכים על אותו מקור מקראי, דהיינו הדין במקרה של הכאת אישה הרה וגרימת מותו של עוברה. אולם שניהם הגיעו למסקנות שונות מאוד. ניתוה פרשת הדרכים הפרשנית בין שתי השיטות מגלה פרק מרתק ביחסים בין המשפט למוסר שקרה לפני כאלפיים שנה. בחלק זה נדון גם בהשפעת המשפט העברי על השינוי שחל בנושא ההפלה במשפט המקובל האנגלי אחרי הניצחון הפרוטסטנטי במלחמת האזרחים האנגלית במאה ה-17, ובהשפעת מורשתו של המשפט הקנוני על המשפט המקובל המודרני, ובמיוחד בעניין החיפוש אחרי הרגע שבו עובר בתוך הרחם זוכה להגנת המשפט הפלילי. פרק ה עוסק בהשפעת המוסר הנוצרי על פסיקת ההלכה היהודית בתחום זה בעידן המודרני. נוסף להדגמת השפעה זו נצביע על השלכותיה על
היחס בין חשיבה משפטית למדיניות דתית בתשובותיהם של פוסקי הלכה בעניין הפלה בעידן זה. בסוף חלק זה נעמוד על ההבדל בין ארצות-הברית לישראל בהקשר של השפעת המוסר הדתי על פסיקת ההלכה.

דילוג לתוכן