איריס סורוקר – השוק-שאחרי

מאמר מאת: איריס סורוקר

איריס סורוקר – השוק-שאחרי.

ברשימה זו אציג את המקרה של השוק-שאחרי, ואעמוד על בעיית היעילות שממנה הוא סובל. אבחן את כשלי השוק המאפיינים שוק זה, כגון: עלויות המעבר, בעיית הקהל השכוי, בעיית המידע והחוזה הבלתי מושלם. בתוך כך, תיבדק מידת כוחו של השוק הראשוני לפקח על התנהגות אופורטוניסטית מצד היצרן בשוק-שאחרי. בהמשך אבחן שיקולי יעילות העשויים לתמוך בפרקטיקות מגבילות של היצרן בשוק-שאחרי, תוך פזילה לסוגיה של הסדרים אנכיים והסדרי קשירה. מטרת הרשימה היא להציג ניתוח כלכלי של השוק-שאחרי, תוך הבחנה בין פרקטיקה יעילה לבין פרקטיקה הפוגעת ביעילות. כשלי השוק שמהם סובל השוק-שאחרי עשויים להצדיק התערבות רגולטיבית במקרים מסוימים, וזאת במטרה לאפשר לשוק להשיג יעילות כלכלית.

דילוג לתוכן