חיה זנדברג – תסקיר מעצר

מאמר מאת: חיה זנדברג

חיה זנדברג – תסקיר מעצר.

מטרתי העיקרית במאמר היא לנסות ולקבוע קריטריונים להזמנת תסקיר מעצר. לגישתי, על מנת להבטיח שוויון בפני החוק, מן הראוי הוא לקבוע קריטריונים בעניין. זאת, על מנת שההחלטה אם להזמין תסקיר אם לאו, לא תיקבע לפי זהות השופט או מהות העניין. הניסיון לקבוע קריטריונים יתבסס על מחקר, שיפורט במאמר, בעניין החלטות שבהן הורה בית המשפט העליון על הזמנת תסקיר. אך
בטרם נפנה לתיאור המחקר ולקביעת הקריטריונים, נציג בקצרה את המסגרת המשפטית בסוגייתנו.

דילוג לתוכן