נטע נדיב – השפעת העומס השיפוטי על החלטות שיפוטיות לסיום התובענה בתיקי תביעות קטנות

  • ראשי
  • פוסטים
  • נטע נדיב – השפעת העומס השיפוטי על החלטות שיפוטיות לסיום התובענה בתיקי תביעות קטנות
מאמר מאת: נטע נדיב

נטע נדיב – השפעת העומס השיפוטי על החלטות שיפוטיות לסיום התובענה בתיקי תביעות קטנות

מהי ההשפעה של עומס שיפוטי על הליכי קבלת החלטות שיפוטיות? המחקר יבקש להתמודד עם שאלה זו ולבחון, בין היתר, האם וכיצד עומס שיפוטי משפיע על קבלת החלטות שיפוטיות בתיקים שהסתיימו במתן פסק דין או בפשרה. כדי להתמודד עם שאלה זו יתבסס המחקר על מאגר נתונים ייחודי ונרחב של תיקי תביעות קטנות, שמאפייניו אפשרו בחינה ובידוד של ממד העומס שיוצרת התביעה עצמה כדי להעמיק ולעמוד על האופן שבו העומס השיפוטי משפיע ומושפע מההליך עצמו. המחקר בוחן כיצד ניתן להתמודד באופן מיטבי עם העומס השיפוטי בתיקים אלה, הכוללים מגוון של תחומים משפטיים והוראות נורמטיביות. בחינה זו מאפשרת להעריך את תפקיד השופט והשפעתו על תפקודו של בית המשפט, כמכלול של אפקטיביות ההליך ובית המשפט.

מחקר זה מאפשר דיון בתחום המנהל השיפוטי אגב תאוריות בתחום של קבלת החלטות ויש בו תרומה לדיון לעניין תיקים אזרחיים אחרים, שגם לגביהם ניתן להסיק מסקנות מתחולת הממצאים במחקר זה. המאמר מתבסס על מחקר של קבלת החלטות שיפוטית בבתי משפט השלום, שבהם נשמעות מרבית המחלוקות המשפטיות, ודן ביישומו על מערכת המשפט.

דילוג לתוכן