סוזי נבות – המעמד המשפטי של המצע המפלגתי

מאמר מאת: סוזי נבות

סוזי נבות – המעמד המשפטי של המצע המפלגתי.

מאמר זה בוחן את המעמד המשפטי של המצע המפלגתי. בחלק הראשון יוגדר המונח "מצע מפלגתי". החלק השני של המאמר יבחן את המסגרת התאורטית ויציג את הצידוקים והרציונלים להכרה במעמד המשפטי של המצע המפלגתי. בחלקו השלישי של המאמר אציג את הנחות היסוד לבחינת מעמדו המשפטי של המצע. בחלק הרביעי אבחן את מעמדו של המצע המפלגתי בדין הישראלי ואת האפשרות ללמוד מהסדרים דומים אודות המעמד המשפטי הראוי לו. בחלק החמישי והאחרון אתמקד בדין המוצע למצע המפלגתי.

דילוג לתוכן