יוסי כץ – חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים

  • ראשי
  • פוסטים
  • יוסי כץ – חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים
מאמר מאת: יוסי כץ

יוסי כץ – חוק ומציאות בהליך הרחבת הזכאות להיקבר בבתי קברות צבאיים.

המאמר שלפנינו מבקש לספר את סיפורה של הזכאות לקבורה בבתי קברות צבאיים בתקופה שמאז הקמתם של בתי הקברות הצבאיים בישראל בתום מלחמת העצמאות ועד ימינו אנו, ראשית שנות האלפיים. הדיון בזכאות לקבורה בבתי קברות צבאיים הינו חלק מרכזי מסיפורם של בתי הקברות הצבאיים הישראליים במשך השנים. המאמר הציב לעצמו ארבע מטרות: האחת, לתאר ולהסביר את תהליך היווצרות הפער בין חוק בתי קברות צבאיים, התש"י-1950 (להלן: החוק או חוק בתי קברות צבאיים) לבין המציאות דה-פקסו בבתי הקברות הצבאיים; השנייה, לבחון את דרכי הפעולה שאותן נקטה הרשות המבצעת לשם סגירת הפער האמור; השלישית, להבין מדוע עד היום לא צלחה הרשות המבצעת בפעולותיה לסגור את הפער או לצמצמו במשך השנים ולבחון את השלכות פער זה בעיצוב המציאות הצופה פני עתיד; והרביעית, להמליץ על הצעדים המתבקשים בטיפול באחד הנושאים הערכיים והרגישים ביותר בחברה הישראלית.

דילוג לתוכן