קובי ורדי – השפעת שיקולי צדק ויושר על ההליך השיפוטי האזרחי

  • ראשי
  • פוסטים
  • קובי ורדי – השפעת שיקולי צדק ויושר על ההליך השיפוטי האזרחי
מאמר מאת: קובי ורדי

קובי ורדי – השפעת שיקולי צדק ויושר על ההליך השיפוטי האזרחי.

מאמר זה לא בא להצביע על הכלל, אלא דווקא על היוצא מל הכלל. מאמר זה גם לא בא לחלק ציונים לשבח או להעביר ביקורת על  שופטים אלה או אחרים שנקטו פתרונות שיפוטיים יצירתיים. מטרת המאמר היא להציג לפני הקורא את "ארגז הכלים" של השופט, את השימוש שנעשה ב"כלים" אלה ואת השפעתם של שיקולי הצדק והיושר על ההליך השיפוטי בכמה נושאים, בניסיון לבחון מתי ניתן לעשות בהם שימוש, באיזו צורה ולאיזו תוצאה ניתן להגיע בעזרתם, ולהעמיד לרשות הקהילייה המשפטית והציבור הרחב מידע וידע לגבי האפשרות לעשות שימוש ב"כלים" האמורים, על החסרונות והיתרונות שבכך. נוסף לכך, הדוגמאות המובאות במאמר הן דוגמאות בלבד שאינן ממצות את הסוגיות המשפטיות שבהן עושה בית המשפט שימוש בשיקולי צדק ויושר. יש להדגיש, שכיוון שמדובר ב"כלים" חריגים ומיוחדים בחלקם, נודעת חשיבות דווקא לשימוש המצומצם והזהיר שייעשה בהם, לא כדבר שבשגרה אלא לשם מציאת פתרון צודק במקרים מיוחדים וחריגים. מאמר זה יבחן ויציג את השפעת שיקולי הצדק והיושר על ההליך השיפוטי האזרחי, ואת יישומם במספר נושאים בולטים.

דילוג לתוכן