רענן הר-זהב – החינוך המשפטי בישראל

מאמר מאת: רענן הר-זהב

רענן הר-זהב – החינוך המשפטי בישראל

עו"ד רענן הר-זהב : אני מבקש להציג מספר שאלות הקשורות זו בזו. השאלה האחת
היא מהו חינוך משפטי (Education Legal (ימה מטרתו – האם לחנך את האדם
לערכים מסוימים, להקנות לו ידע והשכלה משפטים או להכשיר אותו לתפקידים
משפטיים מעשיים?
שאלה שנייה היא: האם על לימודי המשפטים להיות לימודים כלליים או לימודי התמחות,
כשכל תלמיד בוחר מסלול התמחות מסוים?
לכך מתווספת השאלה, מה המידה הנכונה של הקנית ידע משפטי מעשי לעומת ידע
משפטי כללי ולעומת ידע משלים כללי מתחומים אחרים כמו כלכלה, מדעי המדינה
ומנהל?

דילוג לתוכן