אסף יעקב – "תאונה" בספארי

מאמר מאת: אסף יעקב

אסף יעקב – "תאונה" בספארי

המאמר עוסק בתאונה המשפטית שהתרחשה בפסק דינו של בית המשפט העליון בפרשת הספארי. המאמר מראה כי פסק דין זה אינו עולה בקנה אחד עם פסיקה קודמת של בית המשפט העליון בהקשר של הגדרת "תאונת דרכים" ואף לא נתמך על ידי שיקולי מדיניות המצדיקים את תוצאתו המשפטית. נקודת המוצא והעוגן למאמר הם הקביעה לפיה מקרה שבו עדר אנטילופות חוצה את שביל היציאה מהספארי ופוגע ברכב וביושבים בו עונה להגדרת "תאונת דרכים". מנקודה זו יוצא המאמר לבחינה של ההסברים התאורטיים להסדרת תחום תאונות הדרכים, אגב סקירה ביקורתית של הפסיקה בתחום. המאמר מנסה להצביע על מגמות שונות בפסיקת בית המשפט העליון בעבר ובהווה ומציע לעצב גישה פרשנית שיפוטית מרסנת להגדרת תאונות שעומדות על קו התפר שבין תאונת דרכים לתאונה "אחרת".

דילוג לתוכן