דוד אנוך – סמכות ומתן-טעמים

מאמר מאת: דוד אנוך

דוד אנוך – סמכות ומתן-טעמים

 

 אבל הספרות שעוסקת בסמכות לא השכילה לראות בסמכות מקרה פרטי של התופעה שאני מכנה מתן טעמים במובן החזק, סוג מתן הטעמים שמעורב גם במקרים של בקשות והבטחות. במאמר זה, אני ממקם את הדיון בסמכות בהקשר של תאוריה כללית של מתן טעמים במובן החזק שאני מפתח במקום אחר, וממנה אני גוזר מסקנות למקרה הפרטי של סמכות. בפרט, אני מראה מדוע סמכות אינה תופעה מסתורית מבחינה מטפיזית, ואיך – בקווים כלליים – סמכות ניתנת להצדקה. אני גם דן באופן ביקורתי בתאוריית הסמכות המשפיעה של יוסף רז, ומכליל את מושגי הטעם המוציא והטעם המוגן שהוא הכניס לספרות זו. אני גם מציע הסבר מקעקע של המחשבה שלסמכות יש זכות לשלוט, במובן זה שהנתינים של סמכות מוצדקת חבים את חובת הציות שלהם לסמכות עצמה.

דילוג לתוכן