אנדריי מרמור – תפיסה מוסדית של סמכות

מאמר מאת: אנדריי מרמור

אנדריי מרמור – תפיסה מוסדית של סמכות

שאלת הלגיטימיות היא שאלה מרכזית בפולמוסים פילוסופיים על סמכות. הדיונים מתחילים לרוב בשאלה הנורמטיבית: מה הופך סמכות מעשית לסמכות לגיטימית. המאמר דן בתפיסה המוסדית של סמכות על ידי ההסבר מדוע סמכויות הן מוסדיות מטבען.
בנוסף, המאמר בוחן כיצד תפיסה מוסדית זו משליכה על שאלת הלגיטימיות ושואבת מההבחנה בין מוסדות וולונטריים ללא-וולונטריים. לבסוף, המאמר משיב לכמה התנגדויות אפשריות לתפיסה המוסדית ומתמקד בכמה היבטים נורמטיביים של יחסי נתין-סמכות.

דילוג לתוכן