טובה שטרסברג־כהן – עקרונות כלליים במשפט הפרטי

מאמר מאת: טובה שטרסברג־כהן

 

משפט הפרטי הוא ערש המשפט, עוד בטרם נוצרו המסגרות החברתיות שברבות הימים תקבענה חובות וזכויות ביחסים בין אדם לרשות, הוסדרו משפטית-נורמטיבית היחסים בין אדם לחברו, אלה הוסדרו על בסיס חכמת המשפט בין שוו נבעה ממקור אלוהי ובין שנוצרה על ידי הכמים או שופטים. התארגנות החברה האנושית במסגרת מדינתית, הביאה לנטילת חלק הולך וגדל מצד המחוקק, ההסדרת היחסים בין בני האדם. לתוך הסדרת יחסים אלה הוהדרו עקרונות שעניינם דאגה לרווחת ההברה והמדינה שלא תמיד נועדו להגן על אינטרסים פרטיים של אזרחים. כך נוצרו עקרונות המשפט הציבורי שחלחלו אל תוך המשפט הפרטי . היו שראו בחלחול זה איום על מעמדו המרכזי של המשפט הפרטי וקראו להוציאו מידי המחוקק האינטרסנט ולהחזירו אל חיק "חכמת המשפט"י, כיום ניטשטשו במידה רבה התחומים בין המשפט הפרטי והציבורי. זכויות יסוד ועקרונות יסוד ערכיים ונורמטיביים משמשים בשני תחומים אלה ומהווים תשתית משותפת להם.

דילוג לתוכן