יורם רבין ומיכל לוצקי – האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי

  • ראשי
  • פוסטים
  • יורם רבין ומיכל לוצקי – האפליה התקציבית המתמשכת של המגזר הערבי
מאמר מאת: יורם רבין ומיכל לוצקי

 

לאחרונה נתן בית המשפט העליון החלטה בבג"צ 97/2814 ועדת המעקב העליונה לענייני החינוך הערבי בישראל נ' משרד החינוך, התרבות והספורסי העוסק בסוגיית האפליה התקציבית של מוסדות החינוך הערביים בישראל. פסק דין זה מהווה פרק נוסף בסדרה
ארוכה של פסקי דין העוסקים באפליה תקציבית של המיעוט הערבי בישראל, ברשימה זו נסקור את פסק הדין בעניין ועדת המעקב, וכן פסיקה קודמת העוסקת בנושא זה של אפליה תקצימת. בסופה של הסקירה נתייחס בקצרה לשני עניינים עקרוניים המתעוררים אגב הדיון בעתירות מסוג זה: הבעיה הראייתית ובעיית הסעד בבג"צ.

דילוג לתוכן