נילי קרקו־אייל ורון ורד – פיצוי גלובלי לניזוק בגין הוצאות רפואיות בעקבות ע"א 96 /6431 בר זאב נ' מוחמד

  • ראשי
  • פוסטים
  • נילי קרקו־אייל ורון ורד – פיצוי גלובלי לניזוק בגין הוצאות רפואיות בעקבות ע"א 96 /6431 בר זאב נ' מוחמד
מאמר מאת: נילי קרקו־אייל ורון ורד

עם חקיקת חוק ביטוח בריאות, עלתה השאלה האם החוק הביא לשינוי בזכאותם של ניזוקים לתבוע פיצוי בגין עלותם של טיפולים רפואיים להם נזקקו בעבר ושלהם ייזקקו בעתיד. השאלה נדונה והוכרעה על ידי בית המשפט העליון בעניין אלחדד, בפסק הדין נקבע כי, משנחקק חוק ביטוח בריאות, אין עוד לפצות ניזוקים בגין עלותם של טיפולים רפואיים אותם הם זכאים לקבל ללא תשלום, מכוח חברותם בקופת חולים, על פי הוראות חוק ביטוח בריאותי . אלא שזמן קצר לאחר מכן , הכיר בית המשפט העליון בעניין בר זאב באפשרות לפסוק פיצוי בסכום גלובלי, בגדר ראש הנזק של הוצאות רפואיות, גם במקרים בהם זכאי הניזוק לטיפולים רפואיים, ללא תשלום, מקופת החולים בה הוא חברי. מטרתה של רשימה זו היא לבחון את השלכותיו של פסק הדין בעניין בר זאב על הלכת
אלחדד.

דילוג לתוכן