עמוס זמיר – בית המשפט לענייני משפחה – סמכויותיו הנרחבות

  • ראשי
  • פוסטים
  • עמוס זמיר – בית המשפט לענייני משפחה – סמכויותיו הנרחבות
מאמר מאת: עמוס זמיר

 

בית המשפט לענייני משפחה הוקם על פי חוק מיוחד שנתקבל בכנסת בשנת 1995 , הוא חוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה- 1995. בית המשפט מקביל בדרגתו לבית משפט השלום, וערעורים על פסקי דינו נשמעים בפני בית המשפט המחוזי, בית המשפט קיים מזה כשש שנים בלבד ) ובכמה מחוזות שיפוט אף למטה מתקופה זו(, כך שהוא עדיין נמצא בהיתוליו. מכאן גם ניתן להבין, ובשים לב ל"תקופת חייו" הקצרה של בית המשפט, שפסק דין כה חשוב בעניין סמכותו , כמו פסק הדין בעניין הבס, ניתן אך לפני זמן קצר יחסית.

דילוג לתוכן