ארנה בן־נפתלי ושרון גלייכגויטש – כליאתם של אנשי כוחות אויב שאינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה

  • ראשי
  • פוסטים
  • ארנה בן־נפתלי ושרון גלייכגויטש – כליאתם של אנשי כוחות אויב שאינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה
מאמר מאת: ארנה בן – נפתלי ושרון גלייכגויטש

 

ב -21.6.2000 עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק כליאתם של אנשי כוחות אויב שאינם זכאים למעמד של שבויי מלחמה. בחלקה הראשון של רשימה זו נסקור את הרקע להצעת החוק , על רבדיה העובדתיים , המשפטיים והחקיקתיים, בהלקה השני , נבהן את ההצעה באורח ביקורתי ונטען כי היא אינה עולה בקנה אחד עם הוראות המשפט הבינלאומי ואף אינה עומדת במבהן חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בחלקה המשלישני של הרשימה נצביע על פתרון חלופי להצעה.

דילוג לתוכן