מיכל אגמון־גונן – לא עוד מועדון לגברים בלבד: חובתם של המשקיעים המוסדיים לקדם שוויון לנשים בדירקטוריון

  • ראשי
  • פוסטים
  • מיכל אגמון־גונן – לא עוד מועדון לגברים בלבד: חובתם של המשקיעים המוסדיים לקדם שוויון לנשים בדירקטוריון
מאמר מאת: מיכל אגמון־גונן

מיכל אגמון־גונן – לא עוד מועדון לגברים בלבד: חובתם של המשקיעים המוסדיים לקדם שוויון לנשים בדירקטוריון

נשים מהוות כיום כ-50% מאוכלוסיית העולם. אך בכל הנוגע לשוויון בין נשים לגברים, העולם רחוק מלהיות שוויוני. אי־השוויון בין גברים לנשים הוא אחד הקדומים והמושרשים בחברה האנושית. לא, אתן לא טועות, אתם לא טועים, זהו מאמר העוסק בדיני חברות, בשאלה כיצד ניתן להשיג שוויון בין נשים לגברים בדירקטוריונים. אולם, חוסר השוויון בדירקטוריונים מתחיל בחוסר שוויון בין נשים לגברים בכל תחומי החיים, שעדיין נוכח ובולט ברוב מדינות העולם גם היום.

על אי־השוויון בין נשים לגברים בדירקטוריונים עמדו רבים, וננקטו צעדים שונים (רגולטוריים ושוקיים) כדי לקדם שוויון לנשים בדירקטוריונים או לפחות מינוי נשים בשיעור גבוה יותר. כך במדינות מסוימות נקבעה בחוק חובה של מכסת נשים מסוימת, באחרות נקבעו חובות גילוי ודיווח שונות, ובחלק מהמקרים מדובר ביוזמות עסקיות. במאמר זה כוונתי לבחון את חובות המשקיעים המוסדיים בהקשר זה. המשקיעים המוסדיים מחזיקים במרבית החסכונות וההשקעות מקרב הציבור ומחויבים בהשקעות לטווח ארוך במיוחד. התארכות תוחלת החיים והארכה משמעותית של תקופת הפנסיה מטילות על המשקיעים המוסדיים משימה מיוחדת, מטרה שאינה עומדת לנגד עיני חברות אחרות – ניהול השקעות לטווח מאוד ארוך תוך שקלול של תשואה וסיכון לשנים ארוכות. לאור כוחם הכלכלי של המשקיעים המוסדיים לצד מומחיותם בשוק ההון, השפעתם על התנהלות חברות במשק היא עצומה. במאמר זה כוונתי לבחון את חובות המשקיעים המוסדיים בהקשר של שקילת שיקולי אחריות חברתית, ובכלל זה חובתם לשאוף לשוויון לנשים בדירקטוריונים בחברות בהן הם משקיעים ובתכנון מדיניות ההשקעה. חובות אלה של המשקיעים המוסדיים עולות בקנה אחד עם המגמות הקיימות בעולם לעניין מטרת החברה המסחרית והאם מטרה זו כוללת גם התחשבות בשיקולים כלל חברתיים. מגמות אלה מתגברות היום לאור משבר הקורונה. במאמר אציע להכיר בחובה של המשקיעים המוסדיים לפעול למען קידום נשים בדירקטוריונים הן באמצעות אימוץ מדיניות השקעה מתאימה, הן בפעולה למען מטרה זו בחברות בהן השקיעו.

דילוג לתוכן