ערן רוזמן – "החזקה" ו"רכישה" בחוק החברות

מאמר מאת: ערן רוזמן

ערן רוזמן – "החזקה" ו"רכישה" בחוק החברות

לפרשנות הגדרת המונחים "החזקה" ו"רכישה" נפקות באשר למשמעותם של הסדרים רבים בחוק החברות ומחוצה לו העושים שימוש אלה. ההגדרה כוללת שורה שאינה קוהרנטית של חזקות ניתנות לסתירה וכמה כללי ייחוס, בעלי "רקמה פתוחה". המאמר מציג שלוש תכליות גנריות לשימוש במונחים אלה, בהתאם לשלוש זכויות טיפוסיות הנובעות ממניות – זכויות הוניות, כוח לסחור במניה וכוח הצבעה – ואת ההשלכה של הסיווג האמור על הפרשנות של מונחים אלה. המאמר ממשיך ומזהה מצב מורכב יותר באשר להסדר של הצעת רכש מיוחדת, לגביו שניים מן ההקשרים הגנריים רלוונטיים במקביל, וכן את הקשיים באשר לפרשנות המונחים האמורים, בסיטואציות בהן מיושמות טכניקות חדשות של decoupling.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן