חנן גולדשמידט – "תעודת הזהות המפוספסת של משפחת ישראלי" – השלכות משפטיות של הפסיקה בנוגע לאימוץ על ידי זוג חד-מיני

  • ראשי
  • פוסטים
  • חנן גולדשמידט – "תעודת הזהות המפוספסת של משפחת ישראלי" – השלכות משפטיות של הפסיקה בנוגע לאימוץ על ידי זוג חד-מיני
מאמר מאת: חנן גולדשמידט

חנן גולדשמידט – "תעודת הזהות המפוספסת של משפחת ישראלי" – השלכות משפטיות של הפסיקה בנוגע לאימוץ על ידי זוג חד-מיני

באנו אל היכל המשפט וברצוננו להבין את אשר נעשה בהיכל מכובד זה של החברה הישראלית. זאת נעשה דווקא בין השבילים הנפתלים של תחום "דיני המשפחה" בישראל, תחום קרוע ומאוחד כאחד, בין דתיות לבין חילוניות, בין התקדמות בינלאומית לבין שמרנות מקומית, הגענו לצומת דרכים בתחום זה, צומת המערב שני נושאים מורכבים מאוד: נושא השינוי בתפיסת מושג "התא המשפחתי" ונושא "טובתו של הילד" – צומת אליו הוביל אותנו פסק הדין בעניין ברנר-קדישי. פסק דין זה עוסק בשאלת האימוץ של שתי נשים החיות כזוג נשוי לכל עניין ודבר, ודן למעשה בשאלת סמכות הרישום של פקיד הרישום במשרד הפנים. מאמר זה יוצא מפסק דין זה ומנסה להבין את השלכותיו, ותו לא, מכאן שבדיון זה נפסע צעד אחר צעד במבנה הלקות מאותו עולם מושגי בו אנו עוסקים: נפתח ב"קדם משפט", בו נתוודע לסיפורים המשפטיים הרלוונטיים לענייננו זה, נמשיך ב"המשפט", בו ננסה להבין באיזה דיון משפטי עסקינן ובאיות, אולי, היינו אמורים לעסוק, ונסיים ב"לאחר משפט", בו ננסה להבין את משמעויות אותו פסק דין.

דילוג לתוכן