מיכל לוצקי – האם ניתן לדרוש מעובד התייצבות לבדיקה רפואית?

  • ראשי
  • פוסטים
  • מיכל לוצקי – האם ניתן לדרוש מעובד התייצבות לבדיקה רפואית?
מאמר מאת: מיכל לוצקי

 

עניינו של מאמר זה בשאלה האם רשאי מעביד לדרוש מעובד לעבור בדיקה רפואית בעת קבלתו למקום העבודה או במהלך עבודתו , בנושא זה קיימים היבטים ספציפיים המוסדרים על ידי המחוקק, אותם אציג בהמשך, אולם לנושא בכללותו טרם ניתנה תשובה, ועדיין
נדרש איזון בין זכותו של המעביד לקבל מידע על מצב בריאותו של העובד לבין זכותו של העובד לפרטיות ולאוטונומיה על גופו.

דילוג לתוכן